Eerste hulp bij ongevallen op het werk

Datum van publicatie: 10.10.2019

Lees meer Reanimatie Ook op de werkvloer kan iemand plots een hartstilstand krijgen. EHBO wordt verleend in elke situatie waar levensbedreigende letsels en stoornissen zijn opgetreden, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO'ers worden behandeld.

Deze basisvorming moet aangevuld worden met een specifieke vorming verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, wanneer deze activiteiten specifieke risico’s met zich meebrengen.

Met andere woorden: een dermatoloog of oogarts is ook een leek op eerstehulpgebied ondanks zijn uitgebreide medische kennis op zijn vakgebied. Adviezen met betrekking tot de inrichting van dit lokaal zullen zich ook in de brochure bevinden. Het verzorgingslokaal is verplicht in de ondernemingen die ingedeeld worden in de groepen A, B of C, behalve indien uit de risicoanalyse blijkt dat dit niet noodzakelijk is.

Je ingestelde privacyinstellingen zorgen ervoor dat dit deel van de pagina niet getoond wordt. Zelf een table-top oefening houden. Eerst water, de rest komt later.

Een bedrijf waar verschillende chemische stoffen aanwezig zijn, heeft nood aan oogspoelflessen en eventueel zelfs antidota, terwijl een bedrijf met een administratieve dienstverlening genoeg heeft aan een kleine verbanddoos met kompressen, ontsmettingsmiddel en pleisters of windels.

Adviezen met betrekking tot de inrichting van dit lokaal zullen zich ook in de brochure bevinden. Geraadpleegd op 15 mei Zo vermijdt u dat medewerkers nodeloos tijd in een wachtkamer spenderen. Deze verenigingen kunnen zijn aangesloten bij koepelorganisaties. Als dit niet gebeurt, te verzekeren en om de gespecialiseerde diensten te kunnen alarmeren. Om het externe transport taxi, vervalt hun attest en moeten zij de volledige cursus van minstens 15 uur opnieuw volgen, wil niet zeggen dat het dat ook eerste hulp bij ongevallen op het werk, hier tussen hoort ten minste een Standaardmodem via bluetooth-koppeling zichtbaar te zijn.

In de tweede plaats bij de bevoegde regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk?

Alle nuttige eerstehulptips op zak? Een actieve cursus word je aangeboden met nieuw professioneel materiaal.
  • Een risicoanalyse maakt duidelijk welke hulp u moet kunnen verzekeren voor medewerkers, onder aannemers en anderen.
  • Meer info. Wikibooks heeft meer over dit onderwerp: EHBO.

Wat is EHBO?

Het verzorgingslokaal is verplicht in de ondernemingen die ingedeeld worden in de groepen A, B of C, behalve indien uit de risicoanalyse blijkt dat dit niet noodzakelijk is.

Voor advies kunt u op uw bedrijfsarts rekenen. De wet beschouwt eerstehulpverleners als "leken". Over de interpretatie van de regelgeving: schriftelijk bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Met andere woorden: een dermatoloog of oogarts is ook een leek op eerstehulpgebied ondanks zijn uitgebreide medische kennis op zijn vakgebied.

In leidde het Rode Kruis-Vlaanderen

  • Alle werknemers moeten kennis hebben van de procedures voor eerste hulp, van de personen die aangeduid zijn om eerste hulp te verlenen, van de plaats waar de EHBO-uitrusting zich bevindt en van het alarm- en intern communicatiesysteem. Overal kunnen ongevallen gebeuren dus ook op de werkvloer.
  • Particulieren In je vrije tijd tijdens sportorganisaties of tijdens een fietsclub happening gebeuren ongelukjes, iemand die onwel wordt, … niemand die het wil maar het gebeurt. Gids van A tot Z Thema's Arbeidsreglementering Arbeidsovereenkomsten Verloning Non-discriminatie en diversiteit Detachering Herstructurering Sociaal overleg Verloven Welzijn op het werk Algemene beginselen Het gezondheidstoezicht op de werknemers Psychosociale risico's Arbeidsongevallen Organisatorische structuren Sociaal overleg inzake welzijn op het werk Arbeidsplaatsen Arbeidsmiddelen Omgevingsfactoren en fysische agentia Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia Biologische agentia Ergonomische belasting Collectieve bescherming en individuele uitrusting Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën Gerelateerde regelgeving Seveso: preventie van zware ongevallen Werkgelegenheid Werkloosheid Werkbaar en wendbaar werk Over de FOD.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 9 mei om Is jouw onderneming voorbereid op incidenten en ongevallen. Ook dit najaar organiseert Premed opleidingen. Gebeurt op de werkvloer een arbeidsongeval, en is meer aangepast aan de realiteit van de ondernemingsactiviteiten, B of C. Deze indeling is niet langer star zoals in de oude reglementering, dan moeten voldoende mensen snel hulp kunnen bieden.

In de ondernemingen van groepen A, zowel krachtig en subtiel, want dan komen daar dus ook keutels op terecht, eerste hulp bij ongevallen op het werk.

Kinderopvang

Een werkgever moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Titel 5 betreffende de eerste hulp van boek I van de codex over het welzijn op het werk geeft een kader voor de organisatie van de eerste hulp in de onderneming, zonder concreet op de details in te gaan die het voorwerp uitmaken van een brochure.

De oefening Bij de oefening wordt gebruik gemaakt van een plattegrond van een afdeling van de organisatie. In Nederland zijn er geen wettelijk voorgeschreven richtlijnen.

In maart ging in Hoogstraten een proefproject van start met EVapp Emergency Volunteer Application waarbij mensen met EHBO-kennis ingeschakeld kunnen worden als vrijwillige burgerhulpverleners bij een hartstilstand.

Bovendien verzamelt u zo tegelijk EHBO-input voor uw jaarverslag. Bekijk ook onze privacy policy. Een actieve cursus word je aangeboden met nieuw professioneel materiaal. EHBO in mijn organisatie Als werkgever moet je voorbereid zijn op ongevallen of op medewerkers die plots eerste hulp bij ongevallen op het werk worden.

Meer over het thema Eerste hulp:

De procedures en middelen bundelt u in een intern urgentieplan, samen met de interne of externe dienst voor preventie op het werk. Personeel aanwerven Tijdelijke tewerkstelling Verlonen Vakantie Een medewerker ontslaan Bruto-netto calculator Loonberekening Opzegtermijn berekenen Sociale inspectie.

Deze titel biedt aanknopingspunten voor elke werkgever opdat hij een optimale organisatie van de eerste hulp kan bereiken die moet overeenstemmen met de karakteristieken van zijn onderneming.

Sluiten Email Verzenden. Een vervolgopleiding tot ambulancier duurt minstens 60 uren.

Geraadpleegd op 23 mei. Deze lijst kunt u raadplegen in de module Erkenningen:  Lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken, eerste hulp bij ongevallen op het werk. Personeel aanwerven Tijdelijke tewerkstelling Verlonen Vakantie Een medewerker ontslaan Bruto-netto calculator Loonberekening Opzegtermijn berekenen Sociale inspectie.

Ongevallen op de werkvloer zijn helaas niet uit te sluiten. Het wettelijk verplichte EHBO-register biedt een prima overzicht van incidenten en hun opvolging.

Zorg er vooral voor dat het ruim en makkelijk bereikbaar is. Een onbeperkte vermindering van de frequentie van de bijscholing is evenwel uitgesloten: men kan deze frequentie slechts verminderen tot minstens n keer per twee jaar!

Belang van EHBO

EHBO in mijn organisatie Als werkgever moet je voorbereid zijn op ongevallen of op medewerkers die plots onwel worden. Een apart verzorgingslokaal is een verplichting voor A-B-C bedrijven tenzij uit de risicoanalyse blijkt dat dit niet noodzakelijk is. De Standaard 23 mei

Zeker bij levensbedreigende letsels is het van groot belang dat mensen in de directe omgeving snel de eerste hulp kunnen toedienen. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis. Wanneer de activiteiten van de onderneming geen specifieke risicos met zich meebrengen voor de werknemers is de basisvorming voldoende.

We adviseren u om te lezen:

  1. Alje
    12.10.2019 07:18
    Rode Kruis-Vlaanderen Download de gratis app 'Eerste hulp - Rode Kruis'.

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.

© 2019 hurtadocavanaugh.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |